× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

PZG SORD

Poradnia terapeutyczno- rehabilitacyjna - Zakład rehabilitacji leczniczej

Informacje o komórce

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Rehabilitacja dzienna

Zakres świadczonych usług:

  • Rehabilitacja medyczna


Adres

81-5332715
Leszczyńskiego 50
20-068 Lublin

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1